På Anova Fysioterapi förekommer behandlingar såsom:

 Allmänt om fysioterapi/sjukgymnastik

Strategier för att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Behandlingen sker genom att kombinera fysioterapi/sjukgymnastik med rehabiliteringsträning och mobiliseringstekniker med muskeltöjning, akupunkturbehandling och apparatbehandling,allt i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

Fysioterapi/sjukgymnastik behandlar funktionsnedsättningarna hos patienterna enligt fysioterapiprocessen, efter klassificering av funktionsnedsättningen enligt WHO klassificering, utifrån OMT-konceptet (Ortopedisk Manuell Terapi), MDT (Mekanisk Diagnos och terapi)/ McKenzie-konceptet samt smärta- och olika smärtlindringsstrategier med bl a akupunktur.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

OMT är ett kunskapsområde inom fysioterapi/sjukgymnastik som omfattar diagnostik, behandling och prevention av sjukdomstillstånd inom rörelseorganen som inte är specifikt kirurgiska eller reumatologiska. Fysioterapi/sjukgymnastik med behandling enligt OMT-konceptet syftar till att återställa funktionen d v s leda till:

  • smärtfrihet
  • förbättrad koordination
  • förbättrad stabilitet
  • förbättrad styrka/uthållighet.

Behandlingen hos fysioterapeut/sjukgymnast kan omfatta bland annat mobilisering/manipulering, koordinationsträning, massage, töjning, instruktion om träning, ergonomi, apparatbehandling (Diatermi med Skanlab, Ultraljud), akupunktur (ev. med elstimulering) värme/kyla, ortos/ korsett/skokorrektion etc.

Smärtbehandling med akupunktur

När det gäller fysioterapi/sjukgymnastik och behandling inom smärta- och smärtbehandlingsstrategier använder fysioterapeuten sina fördjupade kunskaper och specialistkompetens i området om kliniska konsekvenser av långvarig smärta. I samtliga behandlingar använder fysioterapeuten/sjukgymnasten vetenskapligt beprövade kunskap och genom beprövad erfarenhet. Samtliga akademisk utbildning från svenska universitetsstudier vilar på västerländsk vidareutbildning inom akupunktur. Då nålarna sätts in i akupunktur punkterna skickas impulser via tunna nerver från det behandlade området till ryggmärgen. Därifrån går impulserna vidare till hjärnan. Som svar på stimuleringen börjar hjärnan producera olika ämnen, t ex endorfin som bl a bidrar till att minska smärtan. Dessutom ökar blodcirkulationen i vävnaden där nålarna sitter. Effekten av akupunktur liknar till stor del de man kan se vid muskelarbete. För att ytterligare förbättra effekt av akupunktur och stimuleringsgrad använder sjukgymnasten elstimulering, s k elakupunktur. En mycket svag ström (Milliampere) kopplas till akupunkturnålarna. Det känns som en lätt vibration och upplevs som behagligt av de allra flesta patienter.

McKenzie/Mekanisk Diagnos och Terapi (MDT)

Fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling med Mekanisk diagnos och terapi (MDT)/ McKenzie-metoden innebär att varje patient utifrån sin funktionsnedsättning får sin speciella behandlingsplan . Gemensamt för denna metod är att varje patient genom vissa frekvent upprepade rörelser kan behandlas och förbättras. Vid ett ”Dysfunktionssyndrom” kommer vissa teströrelser att reproducera patientens symptom. Dessa rörelser används i behandlande syfte, eftersom den förkortade vävnaden måste förlängas. Vid ett ”Derangement syndrom” visar fysioterapeutens/sjukgymnastens undersökning vilka rörelser som minskar patientens symptom. Mobilisering och manipulation används. I behandlingen inleder man med den minsta möjliga kraft som ger önskad effekt, oftast patientens egna positioner eller rörelser. Om det behövs, stegras kraften i den riktning som visat sig lindra besvären med hjälp av mottryck, mobilisering och slutligen manipulation.

Vid åtgärder för att bibehålla och förbättra patientens funktionsnivå, vilken ger smärtlindring, använder fysioterapeuten/sjukgymnasten en kombination av OMT och McKenzie-konceptet och akupunktur. Åtgärder mot smärtans konsekvenser ges patienten avspänning, beteendeträning, apparatbehandling för att vidmakthålla arbetsförmågan ges individuella ergonomiska råd och åtgärder, rörlighet, stabilitet, styrka och uthållighetsträning.

Naturligtvis ingår även andra moment i fysioterapeutens/sjukgymnastens behandlingar såsom: råd, regim undervisning och träningsinstruktioner utifrån de undersökningsfynd som framkommit.