Hur går ett besök hos fysioterapeuten/sjukgymnasten till?

Sjukdomshistoria
Vi samtalar om bakgrund (anamnes) av dina besvär och vilka förväntningar och mål du har.

Undersökning
Vi fortsätter med en manuell undersökning där vi gör olika test för att finna vilken/vilka strukturer som ger dig besvär. I detta ingår även en funktionsanalys där vi kontrollerar rörlighet och funktion i den smärtande/funktionsnedsatta kroppsdelen. Detta ger oss en arbetsdiagnos.

Behandling
Den fysioterapeutiska/sjukgymnastiska behandlingen kan bland annat bestå av mobilisering eller manipulation av lederna, muskeltöjning samt anpassad träning. Dessutom olika metoder för smärtlindring, till exempel apparatbehandling, akupunktur etc. Hemprogram samt träning är ofta viktiga för att du ska förbättras snabbt och varaktigt.

Uppföljning
Vi gör fortlöpande utvärdering och uppföljning av dina besvär och anpassar behandlingen till att på bästa sätt hjälpa dig genom hela läkningsprocessen.

Exempel på vanliga diagnoser och besvär som föranleder besök hos fysioterapeut/sjukgymnast:

 • Smärta med nedsatt rörelse som leder till funktionsnedsättning i olika kroppsdelar
 • Besvär från rörelse- och stödjeorganen
 • Reumatiska besvär t ex Bechterews sjukdom
 • Led-, muskel-, skelettbesvär
 • Rygg (ett flertal olika diagnoser)
 • Nacke
 • Axlar
 • Knä
 • Fot
 • Huvudvärk (migrän, spänningsrelaterad smärta)
 • Tinnitus
 • Tennisarmbåge
 • Frozen shoulder
 • Diskbråck
 • Ryggskott
 • Hälseneinflammation
 • Hälsporre
 • Myofascialt smärtsyndrom
 • Fibromyalgi
 • M fl diagnoser