Fysioterapi och sjukgymnastik – allmänt om tillämpade behandlingsmetoder

Behandlingar och metoder hos Anova Fysioterapi
Det finns flera olika behandlingsmetoder som fysioterapeuten/sjukgymnasten kan använda. Vilka metoder som ska användas beror på de besvär man har.

Träning och rörelse
Träning i olika former är grunden inom fysioterapi/sjukgymnastik. Fysioterapeuten hjälper vid behov till att lägga upp ett träningsprogram med övningar som passar den/de diagnoser man har. träningsövningarna kan man göra hemma, på Anova Fysioterapi eller på ett gym. Träning är viktigt både för att förebygga återfall och för att effekten av den behandling man får hos fysioterapeuten/sjukgymnasten ska finnas kvar under en längre tid. Hos fysioterapeuten/sjukgymnasten kan man behandlas med till exempel muskeltöjning, mjukdelsbehandling, kyla, värme, ultraljudsbehandling, antiinflammatorisk med apparaten Skanlab (diatermi) eller transkutan elektrisk nervstimulering, så kallad TENS. Hos fysioterapeut/sjukgymnast med specialistkompetens, inom ortopedisk manuell terapi, OMT, kan man även bli behandlad med metoder som traktion, mobilisering och manipulation, avslappningsövningar och råd om till exempel ergonomi. Fysioterapeuten/sjukgymnasten har specialistkompetens och fördjupad utbildning inom området skador i rörelse- och stödjeorganen, OMT, akupunktur även el-akupunktur.

Mobilisering av led
Mobilisering innebär att fysioterapeuten/sjukgymnasten töjer leden, ofta i ett ytterläge, det vill säga så långt det går, för att påverka stelheten och öka rörligheten i leden. Det kan i sin tur minska smärtan. Fysioterapeuten/sjukgymnasten håller kvar töjningen 10 till 20 sekunder och upprepar den flera gånger. Efter mobiliseringen får man lära sig rörelser för att behålla den ökade rörligheten. Ofta kombineras metoden med träning av svaga muskler runt leden. Vid rygg- eller nackproblem innebär det en mjuk, långsam behandling mellan två kotor.

Vid mobilisering/manipulation av en led utför fysioterapeuten/sjukgymnasten (med OMT-utbildning) en snabb rörelse som påverkar ledens stelhet och den smärta man har. Manipulation kan utföras i rygg och nacke eller i leder. Efter behandlingen är det viktigt att göra övningar för att behålla rörligheten i leden. Mobilisering och manipulation påverkar stelhet och smärta till det bättre.

Traktion kan avlasta en stel led
Traktion, även kallat sträckbehandling, av en led betyder att en fysioterapeut/sjukgymnast drar isär och avlastar en smärtande eller stel led i till exempel ryggen, nacken, axeln, knä, fot, armbåge, handled eller höft. Behandlingen är vanlig i samband med ischiassmärta i ben vid diskbråck.

Muskeltöjning – stretching
Muskeltöjning kan minska smärtan om musklerna är stela i nacken, axlarna och nedre delen av ryggen. Innan töjningen måste man först mjuka upp muskulaturen för att förbättra blodcirkulationen. Detta kan man själv göra genom lätta aktiva övningar som till exempel joggning eller armpendling. Man kan också få värmebehandling före muskeltöjningen. Därefter töjs muskulaturen försiktigt av fysioterapeuten/sjukgymnasten. Man får också lära sig övningar för att man ska kunna töja musklerna själv. Ofta är töjningar en del av ett helt träningsprogram.

Kyla eller värme kan eliminera värk och inflammatoriska processer
Värk kan lindras/elimineras med hjälp av kyla eller värme. Det beror på att de nervimpulser som signalerar kyla och värme konkurrerar ut smärtimpulserna. Vid en plötslig skada, till exempel stukning, kan snabbt insatt kylbehandling minska inflammation och svullnad. Då gör det mindre ont. Värmebehandling används när värken ej är kortvarig, för att mjuka upp stela muskler och leder innan man blir behandlad med till exempel muskeltöjning. Värmebehandling kan vara ytlig eller djup. Ytlig värmebehandling utförs med hjälp av en värmelampa, varma vetekuddar, en värmedyna eller liknande. Vid mer effektiv och djup värmebehandling används diatermi (Skanlab) eller ultraljud.

Akupunktur
På Anova Fysioterapi har fysioterapeut förvärvat en fördjupad utbildning i akupunktur. När man får behandling med akupunktur används tunna, sterila engångsnålar som sticks in på bestämda punkter på kroppen. Smärtan avgör vilka punkter som behandlas. Ofta används punkter som ligger både nära och långt ifrån det område där man har ont. När punkterna stimuleras frisätts kroppens egna smärtstillande ämnen, så kallade endorfiner. Även andra ämnen som har effekter i hjärnan och ryggmärgen påverkas av akupunktur. Resultatet blir att vissa impulser, som annars skulle upplevas som smärtsamma, sorteras bort. Denna akupunktur skiljer sig sålunda från den traditionella österländska akupunkturen. Normalt krävs en serie av akupunkurbehandlingar för att effekten ska bli optimal.

Elakupunktur
På Anova Fysioterapi erbjuder vi även el-akupunktur, vilket ger en mycket effektiv typ av akupunktur. En mycket svag ström appliceras på nålarna och det leder till att en betydligt bättre stimuleringseffekt av akupunkturen. Istället för att manuellt vrida på akupunkturnålarna, genereras ett särskilt mönster av vibrationer styrt från patientens önskemål och förutsättningar. Akupunkturbehandlingens längd kan vara i 15-30 minuter allt efter de diagnoser och grad av smärta personen har.