Hur arbetar vi? 

Fysioterapeutens/sjukgymnastens arbete innefattar främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, förebygga och lindra  sjukdomar och olika smärttillstånd. Företrädelsevis betyder det i muskler, d v s  rörelse- och stödjeorganen, leder, skelett och nerver.

I fysioterapeutens/sjukgymnastens yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patientens skador och förmågor som en del i utredningen av en diagnos.

Fokus i all vår behandling är att minska funktionsnedsättningarna med sikte på att göra den vårdsökande personen frisk.

Verksamhetsområde
Privatpraktiserande fysioterapeut/sjukgymnast samt ergonom med inriktning mot ortopedisk manuell terapi, steg 2 (OMT), McKenzie/Mekanisk Diagnos och Terapi (MDT), smärtbehandling med akupunktur, el-akupunktur, belastningsskador och företagsergonomi. Samverkansavtal med Stockholms Läns Landstinget finns.

Verksamhetsidé
Anova Fysioterapi´s verksamhetsområde är att:

 • Tillhandahålla ett snabbt och kompetent omhändertagande av personer med besvär i rörelse- och stödjeorganen
 • Erbjuda kontinuerligt stöd för personer med diagnoser och besvär i rörelse- och stödjeorganen
 • Erbjuda högsta möjliga vårdkvalitet på ett kostnadseffektivt sätt, genom ständig kompetensutveckling i fysioterapi/sjukgymnastyrket samt ergonomi

Syfte
Fysioterapeutens/sjukgymnastikens metoder är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet såsom:

 • Lindra smärta genom adekvat smärtbehandlingsstrategi
 • Återställa, lindra eller kompensera tillfälliga eller återkommande funktionsnedsättningar
 • Arbeta för att förebygga återkommande besvär genom att tydliggöra individens förutsättningar i rehabiliteringsprocessen

Fysioterapeutens/sjukgymnastens uppgifter är  bland annat att:

 • Undersöka
 • Analysera och förklara
 • Vid behov behandla smärta och/eller funktionsnedsättningar
 • Lära ut individuellt riktad egenvård
 • Informera för att förebygga försämring

Dessa åtgärder skall leda till förbättrad hälsa och livskvalitet. Fysioterapeuten/sjukgymnasten har också ansvar för att utveckla verksamheten, genom att öka och sprida kompetens samt att genom utvecklingsarbete förbättra metoder och arbetssätt. Fysioterapeuten/sjukgymnasten ska inspirera till en sund livsföring och goda vanor.

Mål med verksamheten:

 • Att minst nio av tio patienter ska vara nöjda med behandlingen
 • Patienter med akuta besvär ska ha en medelväntetid på högst två dagar
 • Fysioterapeuten/sjukgymnasten/ergonomen ska ha tillräckligt hög kompetens för de insatser som verksamheten kräver

Omvärldsbeskrivning med målgrupper

 • Patienter som har behov av fysioterapeutiska/sjukgymnastiska insatser
 • Patienter med smärtproblem och/eller funktionsnedsättningar i rygg, nacke, leder och muskler
 • Patienter med stressrelaterade symtom t ex tinnitus och huvudvärk m m

Anova Fysioterapi´s  behandlingar och tjänster

Den viktigaste tjänsten är individuell behandling på mottagningen i kombination med egenträning.

Viktigaste samarbetsparter

Är Region Stockholm, husläkarmottagningar, sjukhus, primärvård och privata företag.