Remiss

I dagsläget krävs ingen remiss för besök till fysioterapeut/sjukgymnast inom Stockholms Läns Landsting, numera Region Stockholm.